Phíp cam bakelite

Liên hệ

PHÍP CAM (BAKELITE) . Độ bền cơ học tốt, chống tĩnh điện, tính cách điện của điện máy, sản phẩm này thích hợp dùng cho các bộ phận kết cấu cách điện có yêu cầu hiệu, suất cao cho máy móc thiết bị điện và có thể sử dụng trong dầu biến thế.