Phíp Ngọc FR4

Liên hệ

  • Độ dày: 0,5 – 20 mm
  • Màu: Xanh, xanh – đen, đen – đen