Phíp sừng

Liên hệ

  • Phíp sừng dùng làm vật liệu cách điện của thiết bị cơ khí, điện và linh kiện điện tử
  • Sử dụng cho gia công và kiểm tra đĩa SMT, dùng cho PCB thử nghiệm
  • Một số bộ phận khác phụ tùng thiết bị điện