Phíp sừng phenolic

Liên hệ

  • Phíp Nâu / phíp sừng / Phenolic chịu nhiệt 100~150 độ c.
    •  Màu sắc : Nâu