Vải Chịu Nhiệt Teflon

Liên hệ

  • Chịu nhiệt cao từ -73 đến +2600C
  • Chịu được sự ăn mòn hóa học
  • Độ bền cao